Kontakt a ubytování

 

Email:

 

Tel: +420 606 724 150

milonov@milonov.cz

Velké Karlovice 242

 

N 49°23,10'

EO 18°18,17'

635 m n.m.

 

 

 

    Nacházíte se v chráněné krajinné oblasti Beskydy

    Týdenní ubytování je od soboty do soboty (jinak dle dohody s ubytovatelem)

    Čas opuštění ubytovny je do 13 h (nebo dle domluvy s ubytovatelem)

    Při příchodu na ubytovnu si ubytovaný zapne hlavní jistič elektrického proudu, který je umístěn na verandě vlevo od vchodu do ubytovny č.1. Klíč je na svazku, který obdržel od ubytovatele

    Klíče od studánky, WC, otopu, a klubovny se nachází v ubytovnách v předsíni pod elektrickým rozvodem

    Při opuštění ubytovny zajistit kamna, zhasnout světla, vypnout elektrický vařič

    Zákaz kouření v celém objektu

    Nepřenášet zařízení a nádobí

    Odvážet odpadky

    Rozdělávání ohně pouze na vyhrazeném ohništi

    Na oheň používat dřevo z lesa, ne z dřevárny (OTOP)

    Popel z kamen ukládat na vyhrazené místo

    Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s kamny

    Uklízejte po svých čtyřnohých miláčcích

    V prostorách ubytovny používejte přezůvky

    Po ukončení pobytu, ubytovaný uzavře všechny okenice příslušné ubytovny, uzamkne všechny objekty, které používal (studna, WC, otop, klub) vypne hlavní jistič el.proudu v rozvaděči na verandě u ubytovny č.1. Nevypínat vypínač proudu a jističe, které jsou v ubytovnách

Ubytovací řád turistické

základny Miloňov

!!! Zákaz kouření v celém objektu !!!

 

 

    Uvést (uklidit) užívané prostory před odjezdem do původního stavu, zamést podlahy a umýt mokrým hadrem

    Ustlat postele, použité ložní prádlo složit v kuchyni na pohovku

    Umýt a uklidit používané nádobí

    Odmrazit lednici

    Odvézt sebou veškeré přivezené potraviny, nápoje a věci

    Nenechávat vodu v nádobách ani umyvadle a dřezu

    Doplnit zásoby uhlí a dřeva v ubytovně

    Zjistěné závady ihned nahlásit ubytovateli

    Uhradit věci poškozené vlastním zaviněním

    Dodržovat pořádek a bezpečnostní předpisy (požární, hygienické...)

 

Kontakt na provozovatele (ubytovatele):  Petr LUDÍK +420 606 724 150

 

Ubytovaný je povinen:

Důležitá telefonní čísla:

 

        Hasiči ……..…150

        Záchranka …..155

        Policie ČR .….158

        Tísňová linka..112

Chalupa Milonov                                  © 2012                              milonov@milonov.cz